วัน/ประเภทรถ
ออกจากศรีราชา
การยกเลิกการจอง
ออกจากบางเขน
การยกเลิกการจอง
จันทร์ -ศุกร์
1. รถตู้ 11 ที่นั่ง
16.40 น.
ก่อน 15.00 น. ของวันเดินทาง
6.30 น.
ก่อน 15.00 น. ของวันทำการก่อนเดินทาง
 
   
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ - สำนักงานวิทยาเขต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 ต่อ 2646
online: