ระบบสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2565

(TCAS 4 เข้าพิมพ์ 11 มิ.ย. 65)

ใส่เลขที่บัตรประชาชน *13 หลัก

เข้าดูกำหนดการนิสิตใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.