ระบบรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เลขที่บัตรประชาชน

เลขที่บัตรประชาชน *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

มีปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.