TCAS2 ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ.-31 มี.ค. 66

กลับหน้าหลัก

เวลาเทียบ

ระบบสมัครโครงการรับตรง มก.วิทยาเขตศรีราชา

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามข้อมูลรายละเอียด โทร 06-5716-2627 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.

พบปัญหาการสมัคร โทร 065-716-2624 ในวันเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.